Tư vấn: 0868.100.900 - 0165.305.7777

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau:

  • Modem ADSL
  • Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet.
  • Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;